Top

MediYoga vitalitet & energi

MediYoga Center Stockholm / MediYoga vitalitet & energi

MediYoga vitalitet & energi

MediYoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga människan känner till. Mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte.

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten.

MediYoga för Vitalitet och Energi. Vi bekantar oss med yogans syn på oss som energivarelser och utforskar olika aspekter av detta i yogapass med fokus på exempelvis chakrasystemet, De tio kropparna, Ayurvediska doshor och Meridiansystemet.  Olika perspektiv att strukturera våra energiflöden och vårt medvetande. Efter varje klass får du tips på enkla hemövningar. Välkommen!

Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.

Mediyoga Stockholm

Skapar ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Stillar ditt sinne.

Ökar kroppsmedvetenheten.

Balanserar kroppens nerv- och hormonsystem.

Bidrar till ökat rörlighet, flexibilitet och styrka.

Alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.

Lärare

LenaGummesson Stockholm Mediyoga center

Lena Gummesson

Anmälan till kursen

Kursstart

Varje tisdag mellan 27 augusti och 17 december 2019 (Totalt 18 tillfällen)

Tid

Tisdagar mellan 17.30 - 19:00

Pris

3420 kr

Tillfällig bokningssajt

Anmälan till kursen görs för tillfället via Atmajyoti Yoga som är en del av Stockholm MediaYoga center. Klicka på knappen Anmäl dig så kommer du vidare till anmälningen. Man anmäler sig till en kurs för en veckodag. Vill man sedan växla mellan dagarna så går det bra, vid mån av plats.